Mitä permakulttuuri on?

Huolenpito maapallosta – Huolenpito ihmisistä – Reilu jako

Mitä permakulttuuri on?

Huolenpito maapallosta – Huolenpito ihmisistä – Reilu jako

Parannetaan maata jalkojemme alla!

 

Vuonna 2016 perustettu Suomen permakulttuuriyhdistys edistää kestävää elämäntapaa ja yhteiskuntaa permakulttuurifilosofiaan pohjautuen. Tavoitteenamme on soveltaa ja kehittää permakulttuuria erityisesti Suomen olosuhteisiin, tarjota tukea ja kontakteja permakulttuurihankkeille kaupungeissa ja maaseudulla, sekä toimia virallisena tahona permakulttuuriin liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä. Yhdistys järjestää permakulttuuriin liittyviä tapahtumia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja luo yhteyksiä muiden samanhenkisten järjestöjen sekä kaikkien permakulttuurista kiinnostuneiden ihmisten välille.

Permakulttuuriyhdistyksen kotisivut on siirretty 2023 alussa uudelle alustalle ja niiden rakentaminen jatkuu vielä. Voit halutessasi antaa palautetta ”Ota yhteyttä” lomakkeella tai klikkaamalla tästä.

Mitä on permakulttuuri

Permakulttuuri on ekologiaan perustuva suunnittelumenetelmä, jonka avulla pyritään luonnon prosesseja jäljittelemällä ja niitä hyödyntämällä kehittämään kestäviä järjestelmiä, jotka täyttävät yhtä lailla yksittäisen ihmisen, ihmisyhteisöjen kuin maapallonkin tarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Nämä järjestelmät voivat olla esimerkiksi ruoan ja energian tuotantoon, asumiseen tai taloudellisen toiminnan organisointiin liittyviä järjestelmiä.
 
Permakulttuurin ytimessä on kolme eettistä periaatetta, joita permakulttuurisuunnittelussa aina noudatetaan:

● huolenpito maapallosta – pidetään huolta maasta, metsästä, vedestä, ilmasta ja elollisista olennoista
● huolenpito ihmisistä – pidetään huolta itsestä, läheisistä ja yhteisöistä paikallisesti ja globaalisti
● reilu jako – kulutuksen järkevä tasapainottaminen suhteessa tuotantoon ja resursseihin sekä ylijäämän palauttaminen kiertoon.
 
Näiden lisäksi permakulttuurisuunnittelu perustuu vaihtelevaan joukkoon yleisiä suunnitteluperiaatteita, jotka on muodostettu havainnoimalla luonnollisten ekosysteemien toimintaa ja tunnistamalla niissä ilmeneviä säännönmukaisuuksia. Näitä periaatteita noudattamalla kyetään luomaan järjestelmiä, jotka ovat tuottoisia ja itse itsensä uusintavia, ja jotka kykenevät paremmin sopeutumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

 

David Holmgren: Permakulttuurin perusolemus

Yhteenveto permakulttuurin käsitteistä ja periaatteista David Holmgrening kirjasta “Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability”.

Mitä permakulttuuri on? Lumia Huhdanpää on kotitila Beyond Buckthornsin ”pääpuutarhuri” ja aloitteleva permakulttuurikouluttaja. 

https://www.beyondbuckthorns.com/

Toiminnan kohokohtia!

Liity Suomen Permakulttuuriyhdistyksen jäseneksi!

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi voi osallistua kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen mahdollisuuksiesi mukaan – permakulttuuri antaa siihen välineitä! Jäsenenä saat uutiskirjeemme, tietoa permakulttuurista ja koulutuksista ja tapahtumista ja pääset osallistumaan mm Permapuheisiin. Mikä vielä tärkeämpää – voit osallistua yhdistyksen, sen toimintapiirien ja paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseen. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää! 

Yhdistyksen tarkoitus

Vuonna 2016 perustettu Suomen permakulttuuriyhdistys edistää ja tukee kestävää elämäntapaa ja -yhteiskuntaa pohjautuen permakulttuurifilosofiaan ja
-etiikkaan, jotka koostuvat kolmesta osa-alueesta:
• huolenpito maapallosta – pidetään huolta maasta, metsästä, vedestä, ilmasta ja elollisista olennoista
• huolenpito ihmisistä – pidetään huolta itsestä, läheisistä ja yhteisöistä paikallisesti ja globaalisti
• reilu jako – kulutuksen järkevä tasapainottaminen suhteessa tuotantoon ja resursseihin sekä ylijäämän palauttaminen kiertoon.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen tarkoituksena on:

        ● Edistää permakulttuurin tunnettavuutta Suomessa
        ● Koota tärkeää tietoa pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvista permakulttuuriratkaisuista, ja tukea siten sen kehittämistä ja soveltamista
        ● Tiedottaa permakulttuuriin liittyvistä hankkeista ja koulutustapahtumista Suomessa
        ● Toimia osana kansainvälistä permakulttuuriverkostoa niin Pohjoismaissa kuin laajemmin

Yhdistyksen jäsenenä pääset mukaan oppimaan kestävää elämäntapaa, kohtaat samanhenkisiä ihmisiä ja tuet työtä permakulttuurin puolesta maassamme.

​Jokainen on tervetullut mukaan!

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksellä on puheenjohtaja ja hallitus sekä muut lain edellyttämät toimihenkilöt. Permakulttuuriyhdistys pyrkii toimimaan sosiokraattisesti. Lue lisää yhdistyksen hallinnosta ja toimihenkilöiden esittelyt täältä.

Ajankohtaista Permakulttuuriyhdistyksestä

Jäsenten projekteja

Jäsentemme projekteja

Tutustu jäsentemme permakulttuuriprojekteihin täällä! Jos haluat esitellä omaa hankettasi, ota yhteyttä! Permakulttuuriprojetin ei tarvitse olla paikkaan sidottu viljelyhanke vaan melkein mitä tahansa, jonka suunnittelussa on käytetty permakulttuurin eettisiä periaatteita ja suunnittelutyökaluja.

Kuva: Permakulttuuripuutarha Beyond Buckthornsissa © Dominik Jais

Permapuheet

PermaPuheet (sanoista Permanent Puheet) on luentosarja, joka perustuu Dominik Jais’n diplomityöhön ”Permapuheet”, joka tutkii vakiintuneisuuden käsitettä ihmisten elämässä suhteessa televisioon ja suoratoistoon. Perinteinen televisio tarjosi ihmisten elämään…

LAND-verkosto

Paras tapa ymmärtää permakulttuuria on päästä näkemään, miten se toimii käytännössä. Tätä varten on olemassa kansainvälinen permakulttuurin mallikohteiden verkosto LAND (Learning, Activity, Network & Demonstration).

LAND-verkostoon voi kuulua vaikkapa maatiloja, puutarhoja tai yhteisöprojekteja, jotka toteuttavat permakulttuuria kattavasti. LAND-keskukset esittelevät permakulttuuria monipuolisesti ja innostavalla tavalla käytännössä esimerkiksi vierailijoille, harjoittelijoille ja vapaaehtoisille työntekijöille. 

Permakulttuuriaiheiset tapahtumat, kurssit ja koulutukset

Tapahtumat

Yhdistys ja sen jäsenet järjestävät erilaisia permakulttuuriaiheisia tapahtumia. Tapahtumasivulla voit seurata, mitä tapahtumia on tulossa ja myös, mitä tapahtumia on ollut aikaisemmin. Voit myös mielellään ilmoittaa omista tapahtumistasi, jotta kaikki tiedämme mahdollisimman hyvin, mitä on tapahtumassa, eikä mikään mene ohi.

Kuva: Kesätapaamisen osallistujia Espoossa © Dominik Jais

Iso-orvokkiniitty koulutus

Koulutus

Oletko kiinnostunut permakulttuurista mutta et tiedä mistä aloittaa? Kansainvälinen permakulttuuriyhteisö on vuosien mittaan kehittänyt erilaisia opetusohjelmia, joista löytyy sekä virallisia titteliin johtavia koulutuksia, että epämuodollisempia kursseja ja työpajoja. 

Kurssit

On olemassa kolme vakiintunutta kurssimuotoa: permakulttuurin perusteet -kurssi (introduction to permaculture, lyhyt tutustumiskurssi), permakulttuurisuunnittelukurssi (permaculture design course tai “PDC”, pidempi, min 72h opetusta), ja permakulttuuridiplomi (diploma in applied permaculture design, permakulttuurikouluttajan ja -suunnittelijan diplomi). 

Koulutus-sivulta voit etsiä sinulle sopivia kursseja permakulttuurista tai sitä sivuavista aiheista. Jäsenet voivat myös ilmoittaa järjestämistään kursseista.