Gå med som medlem

Är du intresserad av praktiska lösningar för en grönare livsstil? Vill du vara med i det banbrytande nordiska arbetet med permakulturdesign? Eller är du intresserad av att ingå i en gemenskap av likasinnade?

Som medlem i permakulturföreningen stöder du främjandet av permakultur i Finland och deltar i Finlands omfattande nätverk av permakulturaktörer. Inom föreningen finns arbetsgrupper grupperade efter ämne, genom vilka det är lätt att engagera sig i praktiska aktiviteter. Som medlem har du också rösträtt vid föreningens årsmöten.

Du kan bli medlem genom att köpa ett medlemskap från föreningens webbutik. De flesta betalningsmetoder fungerar.

Välkommen med!

GÅ MED SOM MEDLEM!

Genom att gå med som medlem accepterar du föreningens syfte och förbinder dig till dess verksamhetsprinciper. Länkar till föreningens stadgar och registerbeskrivning angående medlemsinformation finns nedan.