Iso-orvokkiniitty Karjalohjalla on nyt Suomen toinen virallinen LAND-keskus!

mennessä | 25.01.2023 | Erkki Pöytäniemi, Jäsenten Projektit, LAND, Marja Nuora

Iso-orvokkiniitty Karjalohjalla on saanut LAND-sertifikaatin Suomen permakulttuuriyhdistykseltä. Iso-orvokkiniitty on nyt toinen Suomessa virallisesti toimiva LAND-keskus, Turussa Koroisilla Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n hallinnoiman historiallisen maatilan lisäksi. Myös Tärkkilä Jämsänkoskella on mukana Suomen LAND-verkostossa ja on tällä hetkellä niin sanottu LAND-oppija, joka kriteerien täytyttyä saa myös LAND-sertifikaatin.

LAND (lyhenne englannista Learning, Activity, Network & Demonstration)-keskukset ovat permakulttuuria esitteleviä paikkoja, joissa harjoitetaan permakulttuurisia menetelmiä ja pidetään kursseja, työpajoja ja muita tapahtumia. LAND-verkosto on saanut alkunsa Englannissa ja leviää nyt myös pohjoismaihin. Keskuksien tulee täyttää tietyt kriteerit ja niillä pitää olla edellytykset ottaa vastaan vierailijoita ja esitellä permakulttuuria asiantuntevasti. LAND-verkostoon kuuluu ympäri Eurooppaa erilaisia maatila-, puutarha- ja yhteisöprojekteja.

Iso-orvokkiniitty on Karjalohjalla permakulttuurisin periaattein kehittyvä tila, joka on kooltaan 12,8 ha, josta 6,66 ha peltoa ja noin 3 ha vanhaa kuusimetsää ja pähkinälehtoa. Tilan päärakennus on off-grid ekotalo, joka on rakennettu puusta, savesta ja oljesta. Iso-orvokkiniittyä on rakennettu vuodesta 2014 tavoitteena permakulttuuria kehittävä ja kokeileva paikka.

Iso-orvokkiniityllä on erittäin kattava ja pitkälle toteutettu permakulttuurisuunnitelma. Tilan perustajat Marja Nuora ja Erkki Pöytäniemi ovat selvästi panostaneet tilansa ja oman elämäntyylinsä kehittämiseen ekologisia ja permakulttuurillisia arvoja kunnioittaen. Heillä on pitkä tausta luomuosaamista ja he molemmat suorittavat parhaillaan permakulttuuridiplomia (Diploma in Applied Permaculture Design).

Marja ja Erkki ovat alusta asti jakaneet omia kokemuksiaan ja oppimistaan erilaisten kurssien, työpajojen ja vierailujen kautta. Iso-orvokkiniityllä voi tutustua mm. ekologiseen savi-olkirakentamiseen, mehiläisempään mehiläishoitoon, sieniviljelyyn metsässä, metsäpuutarhan perustamiseen, permakulttuurisuunnitteluun, sekä yksivuotisten ja monivuotisten vihannesten viljelyyn.

Marja ja Erkki ottavat sovitusti vastaan vierailijoita ja pitävät vuosittain avointen ovien päiviä sekä kursseja. Löydät lisää tietoa Iso-orvokkiniitystä sekä heidän tapahtumista ja kursseista heidän nettisivuillaan www.iso-orovokkiniitty.fi.

Kirjoittaja: Johanna Hatch

Permakulttuuristen mallitilojen LAND-verkostoa kehitetään parhaillaan Suomessa. Verkostossa saa tukea paikan kehittymiseen ja mallia muilta LAND-keskuksilta. LAND-tiimi, joka suorittaa tarkastukset, koostuu permakulttuuria hyvin tuntevista henkilöistä, jotka osaavat neuvoa, miten LAND-vaatimukset täyttyvät. Myös yhteistyötä esimerkiksi koulutuksessa ja markkinoinnissa voidaan kehittää verkoston puitteissa sen laajetessa. Mallipaikat voivat olla hyvinkin erilaisia kooltaan ja toiminnaltaan eikä kaikkia vaatimuksia tarvitse heti täyttää liittyäkseen joukkoon! Lisätietoja LAND-verkostosta löytyy täältä.

Kuvat: Erkki Pöytäniemi