Utbildning inom permakultur

När du först stiger in i permakulturens värld kanske du inte vet var du ska börja. Under årens lopp har det internationella permakulturnätverket utvecklat olika typer av utbildningskurser, både formella och informella.

Kurser

Det finns tre standardiserade kursformat tillgängliga: introduktion till permakultur, vilket är en kort kurs (Introduction to Permaculture), certifieringskurs i permakulturdesign (Permaculture Design Certificate, PDC, även kallad Permaculture Design Course) och diplomering i tillämpad permakulturdesign (Diploma in Applied Permaculture Design).

Observera att PDC kurser i Finland vanligtvis hålls på engelska på grund av brist på finsktalande diplominnehavare i Finland, och även dessa kurser är mycket sällsynta just nu. Du kan kontrollera med andra europeiska permakulturföreningar för tillgänglighet på deras PDC-kurser. Du kan också kolla på EuPN -webbplatsen.

Finlands permakulturförening arbetar tillsammans med andra permakulturföreningar för att göra det möjligt för studeranden att gå på deras kurser gratis. För att delta i ett sådant program måste den studerande vara medlem i föreningen.

Finlands permakulturförening och enskilda medlemmar arbetar också med att få fler PDC- kurser till Finland. 

Introduktion till permakultur

Introduktion till permakultur kursen är vanligtvis en två dagars kurs som följer mer eller mindre en standardiserad läroplan. Den ger möjlighet att lära sig om permakulturens historia, etik och principer, design, verktyg och ofta fallstudier. Det ger en första inblick i permakultur och har ofta lite praktiska inslag. Stilen på undervisningen skiljer sig från lärare till lärare. Se vår evenemangskalender för att hitta kurser.

Eftersom det inte finns några krav på lärarens utbildning, kan introduktionskurser undervisas av vem som helst.

De flesta introduktionskurser i Finland hålls på finska. 

Certifieringskurs i permakulturdesign (PDC)

Under permakulturevenemang ställs ofta frågan ”Vem har en PDC?”. En PDC är en internationellt standardiserad kurs på 72 timmar som hålls över en tidsperiod på cirka 10 dagar, och vilken är nästa steg efter introduktionskursen. Grunden för PDC kursen är Bill Mollisons bok ”Permaculture – A Designer’s Manual”. Storbritanniens permakulturförening har publicerat en grundläggande läroplan som ger lärare vägledning och studenter en översikt över vad de kommer att lära sig. (LÄNK)

Det finns för närvarande ingen läroplan för en PDC på finska som har godkänts av Finlands permakulturförening.

För att få undervisa en PDC kurs måste läraren ha ett diplom i tillämpad permakulturdesign. 

Diplom i tillämpad permakulturdesign 

Efter PDC kursen kan man studera för diplomering, vilket är egna studier. En förutsättning för ett diplom är en avklarad PDC. Diplomet består av olika designer som visar din utveckling och kunskap som permakulturdesigner. Hur många designer ett diplom består av beror på det utfärdande institutet. Medan ett institut kräver 10, erbjuder andra mer flexibilitet, och andra kräver en stor platsdesign. De tio designen håller dock på att bli mer och mer en standard över hela världen. Dina designer blir en del av din professionella portfolio när du examinerats. 

Ett diplom kan erhållas från de flesta av permakulturföreningarna i Europa som har diplominnehavare. Många studerande använder den brittiska permakulturföreningens diplomväg, som är den längst utvecklade diplomvägen i Europa och som har många tutorer.

Sedan 2019 är Finlands permakulturförening en del av Nordiska institutet för permakultur (NIP). NIP: s medlemmar är Norge, Sverige, Danmark och Finland. Tillsammans med permakulturföreningarna från dessa länder beviljar vi diplom till studeranden och hanterar deras diplomvägar.

Lärarutbildning (Teaching Permaculture Teachers, TPT)

Den här kursen är baserad på den erfarna läraren och flyktingarbetaren Rosemary Morrows arbete. Kursen är för de som önskar lära ut permakultur och ger verktyg och metoder för undervisning.

Specialiserade kurser / workshops

I Finland finns det många specialkurser tillgängliga:

Eftersom många av de specialkurser som hålls i Finland har lärare från utlandet, är kursens språk vanligtvis engelska.

  • Skogsträdgårdsodling
  • Bihållning
  • Naturligt byggande
  • Biogas
  • etc

Studiecirklar

En studiecirkel är en bra metod för att lära sig om permakultur. Studiecirklar finns i olika uppsättningar, några av dem är öppna för nya deltagare och andra inte.

Nedan följer en lista över studiecirklar som är anslutna till Finlands permakulturförening.

  • Helsinki opintopiiri

Om du vill att din studiecirkel listas här, skicka uppgifterna nedan till oss genom att skicka ett mail eller genom att skriva på Slack:

  • låt oss veta detaljer om cirkeln och vem som driver den
  • är den öppen eller stängd för nya deltagare
  • var hittas information om cirkeln
  • skicka en liten artikel var sjätte månad om de ämnen som diskuterades och hur många som deltog

LAND

Ett LAND-center, vilket är en förkortning av Learning And Network Demonstration, är en plats för att uppleva permakultur. Du kan göra ett besök och se hur permakultur implementeras. Det ger inspiration och öppnar möjligheter att lära sig mer om permakultur och att nätverka med andra permakulturentusiaster.

LAND-centra i Finland är ackrediterade av Finlands permakulturförening.

Läs om LAND-center på vår webbsida.