Suomen Permakulttuuriyhdistys ry:n kevätkokous 2021

mennessä | 12.07.2021 | Arkisto, Yhdistysasiat

for English see below the Finnish

Suomen Permakulttuuriyhdistyksen 2021 kevätkokous vietettiin jälleen koronatilanteen vuoksi etätapaamisena verkossa 3. kesäkuuta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lumia Huhdanpää-Jais, yhdistyksen taloudenhoitaja. Hän selvitti kokoukselle, että toimintakertomus ja kirjanpito ovat tarkastettu toiminnantarkastaja Lotta Laaksosen toimesta, ja ovat kunnossa ja lain mukaiset. Vuoden 2020 hallitus vapautettiin vastuusta ja virallinen osuus kokouksesta päätettiin.

Virallisen osion jälkeen yhdistyksen piirit (viestintä, LAND, hallitus) kertoivat vuoden toiminnastaan ja tulevan vuoden suunnitelmistaan. Jokaiseen piiriin ovat uudet jäsenet tervetulleita! Lisää tietoa piireistä ja toiminnasta löytyy yhdistyksen jäsenten Slack- kanavalta. (permakulttuuri.slack.com)

Lopuksi osallistujilla oli mahdollista liittyä permakulttuuri-aiheiseen keskustelutuokioon Juliane Boyn johtamana. Saimme kuulla jäsenten projekteista, yrttispiraaleista, permakulttuurisesta maisemasuunnittelusta työnä, sekä Looby Macnamaran Cultural Emergence verkkokurssista.

Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Finnish Permaculture Association Spring meeting 2021

Due to Covid-19 restrictions, The Finnish Permaculture Association Spring meeting was held online on 3rd June. Lumia Huhdanpää-Jais, the association treasurer, was chosen as the chair of the meeting. She presented the annual report and accounts which have been inspected and verified by Lotta Laaksonen. The 2020 board was relieved of any responsibility and the official section of the meeting ended.

After the official meeting, the association activity circles (communications, LAND, the board) gave an update of their activities in the past year and upcoming plans. Each circle has space for new members. More information on the circles and their activity can be found on the association members’ Slack channel. (permakulttuuri.slack.com)

The final section was a discussion session to discuss all things permaculture, led by Juliane Boy. We heard about member’s projects, and talked about topics such as herb spirals, permaculture garden design as a career, and Looby Macnamara’s Cultural Emergence online course.

Thank you to all participants!

12.07.2021 – 17:43