Toimintakertomus 2017 – Yhdistyksemme ensimmäinen vuosi

mennessä | 29.12.2022 | Arkisto, Yhdistysasiat

Suomen permakulttuuriyhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi oli pitkälti toiminnan perustusten rakentamista. Käynnistettiin hallitustyöskentely, rakennettiin verkkosivut ja aloitettiin viestintä, järjestettiin ensimmäiset tapahtumat ja liityttiin kansainvälisiin verkostoihin. LAND-verkoston ja diplomaprosessin kehittäminen saivat myös alkunsa.

Yhdistyksen ensimmäisessä hallituksessa oli yksitoista jäsentä. Hallitus muodostettiin niin, että siinä olisi jäseniä sekä maalta että kaupungista, sekä pohjoisemmasta Suomesta että pääkaupunkiseudulta. Kaikki hallituksen jäsenet olivat olleet aktiivisia yhdistyksen suunnittelukokouksissa ja ovat permakulttuuritoimijoita ja kehittäjiä tavalla tai toisella. Hallituksen sisällä tehtävät oli jaettu erilaisiin vastuualueisiin.

 • Tanja Korvenmaa (puheenjohtaja)
 • Kaius Jaatinen (varapuheenjohtaja)
 • Lumia Huhdanpää-Jais (rahastonhoitaja)
 • Teemu Yliselä (sisäinen kommunikaatio)
 • Lotta Laaksonen (paikallistoiminta)
 • Mari Korhonen (koulutus)
 • Dominik Jais (verkostoituminen)
 • Erno Helen (palvelut)
 • Juha Solla (tiedotus)
 • Marja Nuora (LAND)
 • Reija Mikkola (tapahtumat- ja kiitollisuus)

Lue koko ensimmäisen vuoden toimintakertomus täältä (pdf).

Yhdistyksen taustaa
Suomen permakulttuuriyhdistys -niminen yhdistys on kerran aiemmin perustettu vuosia sitten, mutta ensimmäisen yhdistyksen toiminta oli hiipunut. On ehkä ollut yleinen ajatus, että permakulttuuri on itseorganisoituva liike, joka parhaiten itää paikallisessa toiminnassa ja kasvaa yksittäisten ihmisten innostuksesta ja sitoutumisesta kestävän elämäntavan kehittämiseen – mikä onkin totta ja tulisi edelleen jatkua myös sellaisena.
Virallisen yhdistyksen perustamisesta uudelleen käytiin keskustelua pitkään erilaisissa virallisissa ja epävirallisissa tapaamisissa. Muun muassa Permaculture Festivalissa Isnäsissä kesällä 2016 pidettiin piiri aiheesta. Keskusteluissa katsottiin, että yhdistyksen avulla voisi suomalainen verkosto ehkä selkeämmin liittyä kansainväliseen verkostoon ja tuoda permakulttuuria esiin erilaisissa yhteyksissä. Yhdistys voisi myös esimerkiksi hakea apurahoja laajempaa kehitystyötä varten, kuten permakulttuuritiloja esiin tuovan LAND-verkoston tai permakulttuurisuunnittelun oppimista ja johdonmukaisuutta tukevan diplomaprosessin kehittämiseen.
Seuraava tapaaminen –  kutsussa luki jo yhdistyksen perustamiskokous – kutsuttiin koolle Tampereelle syyskuussa 2016. Silloin kuitenkin todettiin, ettei toimintaa oltu vielä suunniteltu riittävästi.
Joulukuussa 2016 Koroisten kylätalolla pidettiin Permakulttuurijamit, joissa suunniteltiin yhdistyksen toimintaa laajalla osallistujajoukolla ja tämän kokouksen lopuksi yhdistys virallisesti perustettiin.

04.04.2019 – 00:00