Permakulttuurin historia (Mitä permakulttuuri on, osa 1)

Punaherukat, kuva Beyond Buckthorns

Yhdistyksen viestintäpiiri työskentelee juttusarjan parissa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa permakulttuurista suomen kielellä yleisen aiheen "Mitä permakulttuuri on?" alla. Tässä osa 1 otsikolla Permakulttuurin historia!

**

Permakulttuurin historia

Permakulttuurin juuret ovat maanviljelyssä. Koko sanakin yhdistettiin alun perin sanoista permanent ja agriculture eli löyhästi käännettynä pysyvä maanviljely. Permakulttuuri syntyi yhdistelmänä perinteisistä käytännöistä ja innovatiivisista ideoista, jossa yhdistettiin ikivanha tieto modernin tieteen menetelmiin. Sen tavoitteena oli "luoda ekologisesti järkeviä ja taloudellisesti elinkelpoisia järjestelmiä, jotka vastaavat omiin tarpeisiinsa, eivät hyväksikäytä tai saastuta ja ovat siten kestäviä pitkällä aikavälillä". - Bill Mollison

Sana permakulttuuri on peräisin 1970-luvulta australialaisen ekologi Bill Mollisonin ja hänen oppilaansa David Holmgrenin kynästä. He keräsivät yleisiä eettisiä periaatteita, käsitteitä ja menetelmiä ekosysteemien, alkuperäiskansojen ja muiden käytäntöjen pohjalta tarkoituksenaan luoda kestäviä elinympäristöjä ja instituutioita.

Myöhemmin, 1980-luvulla, permakulttuurin etiikan, periaatteiden ja perusteiden opettamiseksi sen perustajat kehittivät ja pitivät kursseja, joita kutsutaan PDC: ksi (Permaculture Design Certificate -kurssi) sekä kirjoittivat useita kirjoja.

Permakulttuurilla on monia yhtäläisyyksiä luonnollisen maanviljelyn kanssa, josta hyvä esimerkki on mm. japanilainen Masanobu Fukuoka. Permakulttuuri myös inspiroi erilaisia ​​sosiaalisia liikkeitä kohti sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa ja ekologisesti kestävämpää elämää. Permakulttuuria voi jopa käyttää tällaisten liikkeiden kehittämiseen, kuten esimerkiksi Transition Town, jonka permakulturisti Rob Hopkins aloitti. Nykyään permakulttuuri-sanan sisällöksi mielletäänkin lähes aina permanent culture (pysyvä kulttuuri), sillä permakulttuuria sovelletaan ja voidaan soveltaa lähes kaikkeen ihmisten toimintaan.

Permakulttuuri Euroopassa

Permakulttuuri matkasi Eurooppaan 1980-luvulla. Sen sanoma sai kannatusta ja monet eurooppalaiset harrastajat alkoivat kokoontua alueillaan ja harjoittaa permakulttuuria yhdessä ja erikseen. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa noin vuonna 1983 ensimmäiset ryhmät alkoivat kerätä ja jakaa permakulttuuritietoutta, keskustella permakulttuurista ja tietenkin myös toteuttaa sitä.

Siitä lähtien permakulttuuriajatus on levinnyt ympäri Eurooppaa ja saavuttanut monia yhteiskunnan tasoja. Nykyään melkein kaikilla Euroopan mailla on oma permakulttuuriryhmä, -yhdistys ja / tai -instituutti tai useampiakin.

On tärkeää mainita, että jo ennen kuin permakulttuurista tuli sana ja ilmiö, useat ihmiset myös Europassa toteuttivat permakulttuurin periaatteita toiminnassaan, esimerkiksi Itävallassa Sepp Holzer.

Permakulttuuri Pohjoismaissa

Tanskan, Ruotsin ja Norjan permakulttuuriyhdistykset muodostivat pohjoismaisen permakulttuurin instituutin, kun kansainvälinen permakulttuurin instituutti hajotettiin 90-luvulla. Pohjoismainen instituutti on pohjoismaisen permakulttuurin diplomijärjestelmän yhteinen perusta ja permakulttuurisen tiedon ja käytäntöjen vaihtoalusta. Myös Suomen permakulttuuriyhdistys liittyi pohjoismaiseen instituuttiin vuonna 2019.

Pohjoismaissa on käynnissä mielenkiintoisia permakulttuuriprojekteja, esimerkiksi Holma Folkhögskola ja Tanskan permakulttuuriyhdistyksen kehittämä vahva LAND-verkosto.

Yksittäisten projektien lisäksi kerran vuodessa yksi pohjoismaisista järjestöistä (mukaanlukien Islanti) järjestää pohjoismaisen permakulttuurifestivaalin. Se pidettiin ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2016. Se voidaan nähdä nykyisen Suomen permakulttuuriyhdistyksen perustamisen ensimmäisenä askeleena.

 

Permakulttuuri Suomessa

Samoin kuin muualla Euroopassa, Suomen ensimmäiset permakulttuurista innostuneet kokoontuivat ja muodostivat yhdistyksen vuonna 1997. Tämän ensimmäisen permakulttuuriyhdistyksen hajoamisen jälkeen monet ihmiset jatkoivat permakulttuurityötä omissa projekteissaan. On tärkeää mainita esimerkiksi Elävän kulttuurin Koroinen Turussa (nykyään LAND-keskus)  ja monet permakulttuuritekstien käännökset suomeksi, joita aktiiviset yksityishenkilöt tekivät yksin ja pienissä ryhmissä.

Vuonna 2016 perustettiin nykyinen yhdistys, Suomen Permakulttuuriyhdistys. Siitä lähtien sen jäsenet ovat työskennelleet ahkerasti permakulttuuritietouden jakamiseksi ja levittämiseksi. Yhdistys toimii sosiokraattisesti, mikä tarkoittaa, että sen jäsenet vastaavat siitä, mitä yhdistys voi tehdä, tarjota ja jakaa jäsenilleen. Tämän yhdistyksen tarina onkin vasta alussa!

Nyt vuonna 2021 permakulttuuri on Suomessa kiinnostava ja yhä isommassa piirissä tunnettu aihe, ja sitä harjoitetaan ympäri Suomea yksityisten ihmisten, pientilojen ja erilaisten yhdistysten toimesta.

Tarina jatkuu..!

**

Jutun kirjoitti yhdistyksen viestintäpiiri (Alexis, Dominik, Lumia ja Maria). Kiinnostaako sinuakin kirjoittaa permakulttuurista itseksesi tai yhdessä muiden kanssa? Tule mukaan toimintaan! Laita meille s-postia osoitteeseen info(at)permakulttuuri.fi! Tänne voit laittaa myös palautetta jutusta.