Slackin käyttövinkkejä Permakulttuuriyhdistyksen jäsenille

Aurinkokukkapelto

(scroll for english)

Tästä jutusta löydät vinkkejä aktiiviseen mukaan tulemiseen ja Slackin tehokkaaseen käyttöön. Tarkempi ohjeistus löytyy dokumentista, joka löytyy mistäpä muualta kuin yhdistyksen Slackista, #welcome-kanavalta! Artikkeli on tarkoitettu yhdistyksen uusille jäsenille ja tietenkin myös pitempään mukana olleille, jotka eivät ehkä ole vielä kokeilleet Slackia. Joka tapauksessa: tervetuloa mukaan! Jokainen uusi jäsen kutsutaan mukaan Slackiin - jos et ole saanut kutsua, laita meille s-postia osoitteeseen info(at)permakulttuuri.fi

Eli sääntö numero yksi: osallistu rohkeasti! Tervetuloa!

Muita ohjeita toimimiseen Slackissä

#welcome-kanava (tervetuloa-kanava)

jokainen uusi jäsen saapuu ensin #welcome-kanavalle. Varmista, että pysyt jäsenenä tällä kanavalla, koska yleiset, kaikkia koskevat ilmoitukset julkaistaan ​​siellä.

Threadit

Käytä aina threadeja, kun haluat vastata jonkun toisen aloittamaan juttuun! Klikkaa puhekuplaa jutun oikeassa yläkulmassa ja kirjoita avautuvaan kenttään. Ketjut pitävät viestinnän selkeämpänä ja helpompana seurata. Ks. kuva alla.

Jos siis haluat vastata jonkun viestiin, sinun on tehtävä se ketjuun eikä lisäämällä uutta viestiä lähettämisikkunassa.

 

Toisen “pingaaminen”

Jos haluat, että joku henkilö tai kaikki kanavan henkilöt saavat ilmoituksen siitä, että kirjoitat jotain kanavalle, voit “pingata” heidät liittämällä @-merkin heidän nimimerkkinsä eteen. Kanavan kaikki jäsenet “pingaat” kirjoittamalla @channel viestisi alkuun.

Kanavat (channels)

Slack-työtilassa on useita kanavia (channels). Voit liittyä mihin tahansa kanavaan, joka kiinnostaa sinua. Voit myös lukea kanavia liittymättä niihin valitsemalla Browse channels ja valitsemalla listasta sinua kiinnostavan kanavan.

 

Kanavat vs. sosiokraattiset piirit

Kanavat eivät välttämättä ole sosiokraattisia piirejä, mutta jotkut voivat olla. Jos näin on, se mainitaan kanavan otsikossa / kuvauksessa sosiokraattisena piirinä. Tämä tarkoittaa, että piiri itse päättää kuka, liittyy heidän piirinsä. Kanavaa saat tietysti lukea, vaikka et liittyisikään piiriin “virallisena” jäsenenä. Jos haluat vaikuttaa kanavalla keskusteltuihin asioihin, piiriin liittyminen voisi olla hyvä ajatus. Kerro halukkuudestasi kanavalla!

Kieli

Kanavien jäsenet voivat valita kielen, jolla he haluavat keskustella. Kukin kanava voi päättää kielensä itse. Halutun kielen tulisi olla näkyvissä kanavan otsikossa ja kuvauksessa. Jos kieltä ei ole kerrottu, suomi tai englanti ovat hyviä vaihtoehtoja :) Sosiokraattisessa piirissä piirin jäsenet päättävät kielestä.

Ei muuta kuin rohkeasti mukaan ja keskustelemaan!

**

Slack at the Finnish Permaculture Association - getting started and best practices

In this article you will find some tips for active participation and effective use of Slack. There are more tips in the original document, which can of course be found in Slack, #welcome-channel!

Slack is the number one communication channel of the Finnish Permaculture Association. There, members can network, discuss and most importantly participate in and create the activities of the association. The Finnish Permaculture Association strives for transparency, which is supported by open communication at Slack. Every member is welcome to discuss: to open discussions, to participate in them, and to participate in the activities of the socio-democratic circles of the association. Every new member gets invited to Slack - if you missed your invitation, send us an email at info(a)permakulttuuri.fi.

So here’s rule number one: join in and participate! Welcome!

Other Slack instructions:

#Welcome Channel

every new member will arrive at the #welcome channel. Please make sure that you stay in that channel because general announcements will be published there. 

Threads

Always use threads when you want to respond to a story started by someone else! Click on the speech bubble in the upper right corner of the story and type in the box that opens. Threads make communication clearer and easier to follow. See picture below. So if you want to reply to someone’s message, you have to do it in a thread and not by adding a new message in the send window.

 

 

“Pinging” another people

If you want someone or all of the people on the channel to be notified that you are writing something to the channel, you can “ping” them by writing the @ sign in front of their nickname. All members of the channel can be “pinged” by typing @channel at the beginning of your post.

Channels

There are several channels within our Slack workspace. You are able to join any channel you want to. You can also read channels without joining them by selecting Browse channels and selecting the channel you are interested in from the list, see image:

 

Channels vs. Sociocratic circles

The channels are not necessarily sociocratic circles. If so, they are marked in the header / description as a sociocratic circle. This means that the members of that circle can decide who is joining their circle. They have sovereignty over their circle. Of course, you can read the channel even if you don’t join the circle as an “official” member. If you want to influence the things discussed on the channel, joining a circle could be a good idea. Tell us about your willingness to join in the channel!

Language

Channels members can opt for a language they want to have discussions in. That choice can be put up for review. It’s the channels decision. The prefered language should be visible in the channel header and description. In a sociocratic circle the members of that circle decide on the language. If there is no language visible, Finnish and English are good choices :)

Good luck & let's get to talking!

Artikkelin kirjoitti / article by Lumia viestintäpiiristä / from the communications circle
 

Tagit