sosiokratia

Näin pääset mukaan yhdistyksen toimintaan

Suomen Permakulttuuriyhdistys on sosiokraattinen yhdistys eli itseohjautuvuus, avoimuus ja yhteinen tekeminen ovat nousseet pääosaan. Nyt tarvitaan vain vielä aktiivisia jäseniä! Tule mukaan toimintaan! Tämä artikkeli kertoo miten. English version included: how to become an active member in the Finnish Permaculture association.

Kohti jäsenten ohjaamaa toimintaa - sosiokratia permakulttuuriyhdistyksessä

Olemme permakulttuuriyhdistyksessä pikku hiljaa siirtymässä sosiokraattiseen päätöksentekorakenteeseen, jossa jäsenten toiminnalla ja aktiivisuudella on enemmän merkitystä kuin hallituksen kokoonpanolla. Tämä siksi, että toivomme permakulttuuritiedon ja -taidon leviävän entistä nopeammin ja toisaalta siksi, että uusia demokratian ja sosiaalisten taitojen menetelmiä on syytä harjoitella tässä ajassa. 

Sosiokratia on ketterän päätöksenteon malli, joka mahdollistaa sekä itsenäisen, nopean päätöksenteon että jokaisen näkökulman huomioimisen. Sosiokratia edistää vastuunjakoa, kokeilujen tekemistä ja käytännön kautta oppimista. Kun jokin idea on todettu yhteisen päätöksenteon prosessin kautta tarpeeksi turvalliseksi kokeilla, voidaan ryhtyä toimeen.