Iso-orvokkiniitty

Tärkkilä

Koroinen

LAND-Verkosto

Permakulttuuri on kestävien elinympäristöjen suunnittelumenetelmä, jota voi soveltaa missä vain. Paras tapa ymmärtää permakulttuuria on päästä näkemään, miten se toimii käytännössä. Tätä varten on olemassa kansainvälinen permakulttuurin mallikohteiden verkosto LAND (Learning, Activity, Network & Demonstration).

LAND-verkostoon voi kuulua vaikkapa maatiloja, puutarhoja tai yhteisöprojekteja, jotka toteuttavat permakulttuuria kattavasti. LAND-keskukset esittelevät permakulttuuria monipuolisesti ja innostavalla tavalla käytännössä esimerkiksi vierailijoille, harjoittelijoille ja vapaaehtoisille työntekijöille. 

Mallikohdeverkostoon kuuluvat paikat haluavat kehittyä esimerkiksi kestävyydessä, ekosysteemipalveluissa, ruokaturvassa, luontoturismissa ja tekemällä oppimisessa. Paikat voivat myös esimerkiksi antaa mahdollisuuksia kasvattaa omavaraisuutta tai tarjota työmahdollisuuksia maaseudulla. Suomen ensimmäinen LAND-keskus on Turussa Koroisilla Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n hallinnoimassa historiallisessa maatilaympäristössä.

LAND-keskusten verkosto on saanut alkunsa Brittein saarilta. Iso-Britanniassa LAND-verkostoon kuuluu jo toista sataa paikkaa, jotka tekevät yhteistyötä markkinoinnissa, koulutuksessa ja kehitystyössä. Viime aikoina  permakulttuurin esittelykeskusten verkosto on alkanut kasvaa muualle Eurooppaan ja Pohjoismaihin.

Suomeen kootaan LAND-verkostoa Tanskan mallin mukaan. Mukaan toivotaan kaikkia tästä toiminnasta kiinnostuneita. LAND-mallikohteet voivat olla monen tyyppisiä, esimerkiksi maatiloja, puutarhoja, kaupunkiviljelmiä, metsäpuutarhoja, pihapiirejä tai palstaviljelmiä, jotka toteuttavat permakulttuuria kattavasti toiminnassaan ja ovat halukkaita esittelemään sitä muillekin. Jokaisen kohteen tulee täyttää tietyt kriteerit, joiden täyttymistä paikassa seurataan arviointikäynneillä. 

Jos kiinnostuit asiasta, ole yhteydessä yhdistyksen LAND-koordinaattoriin.
LAND-koordinaattori on Marja Nuora.

Haluatko LAND-kohteeksi?

LAND-keskukset

LAND-oppijat

Elävän kulttuurin Koroinen ry

LAND Keskus

Koroisten tila Aurajoen kupeessa Turussa on Suomen ensimmäinen LAND-keskus. Tilaa vuokraa ja ylläpitää yleishyödyllinen kulttuuriyhdistys Elävän Kulttuurin Koroinen ry (EKKy).

Yhdistys edistää kädentaitojen osaamista, luonnonmateriaalien kestävää ja moninaista käyttöä sekä ekologisesti kestävää elämäntapaa ja permakulttuuria. Järjestämme yleisölle avoimia kulttuuritapahtumia ja monenlaisia kursseja. Toimintaamme värittävät kestävät arvot ja monikulttuurisuus.

Lue lisää…

Iso-orvokkiniitty

LAND Keskus

Iso-orvokkinitty on permakulttuurin periaattein kehittyvä tila, kooltaan noin 12 ha josta puolet peltoa ja toinen puoli metsää, mm noin 3 ha vanhaa kuusimetsää ja pähkinälehtoa. Pelloista alle 2 hehtaaria on permakulttuuriprojektimme piirissä, loput vuokralla luomuviljelijällä heinämaana.   Olemme olleet ympäristötietoisia aina ja tehneet uramme luomuviljelyn ja luomuelintarvikkeiden parissa – mikä jo sinänsä edustaa kestävää kehitystä. 2013-14 etsimme paikkaa maalta voidaksemme kehittää itsellemme toiveittemme mukaista kestävämpää elämäntapaa – ja päädyimme Karjalohjalle.  

Tärkkilä, kestävän kulttuuriperinnön keskus

Runokylän Tärkkilä on noin 20 hehtaarin kiinteistö, jonka Palviantie jakaa kahteen osaan. Kestävän kulttuuriperinnön keskus sijaitsee tien ja rannan välissä. Se sisältää suojellun pihapiirin, permakulttuurisen metsäpuutarha-alueen, rantatontin rakennettavalle kyläsaunalle sekä liito-oravan pesimäalueeksi rauhoitetun rantametsän. Osa rantametsästä palvelee Runokylän hiitenä, joka jätetään kokonaan luonnontilaiseksi. Vanhan sillan kupeeseen, rauhoitusalueen ulkopuolelle on tarkoitus rakentaa kaikkien kulkijoitten käyttöön laavu.

LAND blogissa