Låt oss förbättra marken under våra fötter!

Finlands Permakulturförening, som grundades 2016, främjar en hållbar livsstil och ett samhälle baserat på permakulturfilosofin. Vårt mål är att tillämpa och utveckla permakultur särskilt i finländska förhållanden, erbjuda stöd och kontakter för permakulturprojekt i stads- och landsbygdsområden och att fungera som ett officiellt organ i internationellt samarbete relaterat till permakultur. Föreningen organiserar evenemang relaterade till permakultur, genomför informations- och publiceringsverksamhet och skapar kopplingar mellan andra likasinnade organisationer och alla personer som är intresserade av permakultur.