Kuulumiset pohjoisen permakulttuurin tapaamisesta

Marja Nuora vieraili Pohjoismaisen permakulttuuri-instituutin tapaamisessa Ruotsissa
Nordic Permaculture Institute on Ruotsin, Tanskan ja Norjan permakulttuuriyhdistysten ja diplominhaltijoiden yhteistyöelin, joka hallinnoi pohjoismaista diplomiprosessia. Instituutin tehtävä on edistää permakulttuuria pohjoismaissa. Instituutti kokoontuu kerran vuodessa tammi-helmikuussa, jolloin esitellään vuoden aikana valmistuneet diplomityöt ja hyväksytään ne. Samalla joka vuosi käsitellään diplomiprosessiin liittyviä asioita. 

Instituutissa kehitetään permakulttuurisuunnittelun laatua ja vaihdetaan tietoja maksutta
Permakulttuuridiplomi on eräänlainen permakulttuurisuunnittelun laatusertifikaatti. Diplominhaltija on asettuu vastuuseen siitä, että permakulttuurin konsepti ja menetelmät säilyvät ja jatkavat leviämistä. Diplominhaltija voi:
  • Olla itsenäinen permakulttuurin edustaja tai puolestapuhuja
  • Antaa PDC-kursseille laadullista tukea tai pitää PDC-kursseja itse
  • Antaa permakulttuuriprojekteille laadullista tukea, tehdä ammattimaista suunnittelutyötä tai konsultointia itsenäisesti. 
Diplomin saadakseen henkilön on näytettävä, että hänellä on kattava ymmärrys permakulttuurin etiikasta, periaatteista ja menetelmistä ja että hän osaa soveltaa niitä käytäntöön: hänellä on laaja suunnittelutöiden portfolio, josta tämä ymmärrys käy ilmi. 

Lue lisää diplomaprosessista instituutin tuoreilta verkkosivuilta. Sivustolta löytyy jatkossa myös kalenteri, johon on tarkoitus koota kaikki pohjoismaiset Permaculture Design Certificate -kurssit. 

Pohjoismainen instituutti tai diplomityötä ohjaavat diplomin haltijat eivät tällä hetkellä ota korvausta diplomien myöntämisestä tai siihen liittyvästä työstä. Edellytetään kuitenkin, että diplomin tekijä saatuaan diplominsa osallistuu myös instituutin työhön osallistumalla kokouksiin ja tuutoroimalla uusia hakijoita. 

Suomi mukaan yhteistyöhön pikku hiljaa 
Instituutti kokoontui Nordic Permaculture -tapaamisessa  9.-11.2.2018, paikkana oli Holma Folkhögskola, Höör, Ruotsi. Tänä vuonna paikalla oli noin 25 edustajaa Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Suomi toivotettiin tervetulleeksi mukaan yhteistyöhön ja Suomen permakulttuuriyhdistys on hakeutumassa instituutin jäseneksi. 

Vuonna 2018 myönnettiin kaksi diplomia
Tänä vuonna esittelyssä oli kaksi diplomityötä. Ensimmäisen esittelyn piti Henrik Haller, jonka diplomityö kohdistui Nicaraguaan Casa Montesanon tilaan, jonka hän on aloittanut 2005. Henrik toimii myös tutkijana Mid Sweden Universityssä. Nicaraguassa on paljon maatalouskemikaalien saastuttamaa maata, jonka puhdistamista biologisesti Henrik tutkii tilalle rakentamassaan koelaitoksessa. Samalla hän on luonut tilastaan vehreän keitaan keskelle köyhiä karjanlaidunnusalueita. Esimerkillään hän on näyttänyt, kuinka karussa maassa pystyy tuottamaan elintarvikkeita paikallisille markkinoille ja näin nostamaan alueen hyvin köyhää elintasoa ja kaventamaan tuloeroja. Hän on myös ideoinut projektin, jolla köyhät ihmiset voivat parantaa elintasoaan tuottamalla hunajaa samalla nostaen tietoisuutta ympäristön suojelemiseksi myrkkyjen käytöltä. Hänen diplomityönsä löytyy täältä.

Toinen diplomityö oli Andreas Jonsonin perinteisempi työ, jonka aiheena oli kaksilapsisen perheen omavaraisuuden kehittäminen pienellä ruotsalaisella maatilalla. Tuutorit sekä opponentti kehuivat Andreaksen työtä oppikirjaesimerkkinä permakultuurianalyysistä. Työhön voit tutustua täällä.

Verkoston kehittämistä ja laatuun liittyviä asioita 
Perjantai-illan kokouksessa kukin maa kertoi lyhyen raportin toiminnastaan. Lisäksi sihteeristöön joka hoitaa käytännön asioita ja valmistelee esityksiä kokouksiin valittiin uusia henkilöitä, sillä työmäärä näyttää kasvavan koko ajan. Kokouksessa ehdotettiin permakultuuriopettajarekisterin pitämistä ja pohdittiin roolia PDC-kurssien hallinnoinnissa.

Alustavaa keskustelua käytiin PDC-kurssien yhteisistä vaatimuksista ja virallisen opettajarekisterin julkaisemisesta. Sihteeristö valmistelee työtä. Myös sertifikaattiin suunniteltiin vesileimaa ja numerointia, jolloin myös sertifikaateista voitaisiin pitää rekisteriä.

Sunnuntaina saimme tutustua Holma Folkhögskolaniin ja sen metsäpuutarhaan. Iltapäivällä kokonnuttiin LAND-verkoston merkeissä. Kokouksessa oli mukana potentiaalisten LAND-keskusten edustajia ja keskustelua käytiin siitä miten verkostoa voidaan käyttää ja miten sen on tarkoitus organisoitua.
Etiketter