Vad är permakultur

Permakultur är en ekologibaserad designmetod som syftar till att utveckla hållbara system, vilka fyller behoven hos individen, mänskliga samhällen och jorden på kort och lång sikt genom att efterlikna och använda sig av naturens processer. Dessa system kan till exempel vara system relaterade till mat- och energiproduktion, boende eller organisering av ekonomisk verksamhet.

Kärnan i permakulturen består av tre etiska principer som alltid följs i permakulturdesign:

  • att ta hand om jorden - ta hand om jorden, skogen, vattnet, luften och levande varelser
  • att ta hand om människor - ta hand om oss själva, våra nära och samhällen lokalt och globalt
  • rättvis fördelning - en förnuftig balansering av konsumtionen i förhållande till produktion och resurser och returnering av överskott tillbaka till cirkulation.

Utöver dessa är permakulturdesign baserad på en varierande uppsättning allmänna designprinciper som formats genom att observera hur de naturliga ekosystemen fungerar och genom att identifiera regelbundenheterna i dem. Genom att följa dessa principer blir det möjligt att skapa system som är produktiva och självförnyande och som bättre kan anpassa sig till förändringar i miljön.