Kesäkoulu 2022 / Summer School 2022

mennessä | 29.12.2022 | Arkisto, Tapahtumat

Tervetuloa Kesäkouluun! /// Welcome to Summer School! (English below)

Ainutlaatuinen Kesäkoulu tulee taas 10.-17.7.2022

Tänä vuonna ohjelman teemoina on sisäinen ja sosiaalinen kestävyys & luontoyhteys.

Luomme kokeellisen ja monimuotoisen yhteisönä koettavan tapahtuman, jossa oppiminen nähdään joka hetkessä elävänä mahdollisuutena. Kesäkoulu on kokonaisuus, jonka harkittu ja joustava rakenne luo turvaa yhteiselle tutkimukselle. Se on leiri, jossa jokaisen tarpeet otetaan huomioon yhteisön tarpeiden rinnalla.

Kesäkoulun aikana ohjattu ohjelma vie meidät tarkastelemaan yhteyksiämme itseemme, toisiin, luontoon ja mahdollisesti sitäkin laajempaan kokonaisuuteen. Yhteisöelämä, sosiaaliset rakenteet, keholliset ja somaattiset harjoitukset, luontoyhteyden vahvistaminen ja rituaaliset prosessit kuljettavat osallistujaa kohti selkeämpää ymmärrystä itsestä ja omista seuraavista askelista kohti ravitsevampaa tulevaisuutta.

Ohjelmaan sisältyy
– dialogeja ja piirityöskentelyä
– yhteisötaitoja mm. kommunikaatio, rajat, päätöksenteko
– luovaa työskentelyä
– mietiskelyä ja meditaatiota
– animistista työskentelyä luonnon kanssa
– somaattisia harjoitteita ja tanssia
– yhteisöllisiä rituaaleja
– pelejä ja leikkejä

Ohjelma järjestejään suomeksi tai englanniksi osallistujien ja ohjaajien tarpeen mukaan.

Paikka: Kulttuurikollektiivi Kukoistus, Korkeaoja, Kokemäki

Liput: sydenkoulu.finqushop.com

Early bird 320€
Normaali 380€

-15% alennus kaikista lipuista Sydenkoulu ry:n jäsenille

Lisätietoja:
https://sydenkoulu.com/Projects
info@sydenkoulu.com

///

A unique Summer School is here again on July 10th-17th, 2022

This year's themes are inner and social sustainability & connection to nature.

We will create an experimental and diverse event that is experienced as a community and where learning is seen as a possibility in every moment. A thoughtfully constructed and flexible structure creates a safe ground for mutual learning. The Summer school is an event where individual needs are taken into consideration together with the community's needs.

The Summer school's guided programme helps us to look at connections to ourselves, each other, nature and perhaps to an even larger whole. Community living, social structures, somatic practices, strengthening connection to nature and ritual processes carry the participant towards a clearer understanding of oneself and taking steps towards a more nourishing future.

The programme includes

– dialogues and circle work
– community skills, e.g. communication and decision making
– creative activity
– contemplation and meditation
– animism based work with nature
– somatic and embodied practices and dance
– communal rituals
– play and games

The event will be held in Finnish or English depending on the needs of participants and guides.

Venue: Cultural collective Kukoistus, Korkeaoja, Kokemäki, Finland

Tickets: sydenkoulu.finqushop.com

Early bird 320€
Basic 380€

-15% discount from all tickets for Sydenkoulu association members.

More info:
https://sydenkoulu.com/Projects
info@sydenkoulu.com

https://www.facebook.com/events/766186781431473/

https://www.facebook.com/events/766186781431473/


20.05.2022 – 12:59