Permakultur och regenerativt jordbruk – teori och praktik, 30 sp

mennessä | 29.12.2022 | Arkisto, Tapahtumat

Permakultur och regenerativt jordbruk – teori och praktik, 30 sp
1.10.2021-30.4.2023

Anmälningstid 06.05.2021 08:00 – 22.08.2021 23:59

Målgrupp:
Kurshelheten Permakultur och regenerativt jordbruk – teori och praktik (30 sp) riktar sig till de som vill leva självhushållande, skifta fokus till mer hållbar odling och djurhållning.
Kursen riktar sig även till de som vill försörja sig genom mångformigt företagande på landsbygden eller lära sig mer om permakultur och regenerativt jordbruk i allmänhet.
Studiehelheten riktar sig alltså till personer med eget intresse att få insikt i teorierna kring, och tillämpa permakultur och regenerativt jordbruk i praktiken.

Språk:
Undervisningsspråket är svenska, men studielitteratur och -material kan vara också på andra språk. Det är möjligt att göra inlämningsuppgifter och det egna utvecklingsarbetet på svenska, finska eller engelska.

Kursförverkligande:
Kurshelheten genomförs som flerformsstudier via Moodle och Teams.
Studierna motsvarar ungefär 10 arbetstimmar / vecka och pågår i 1,5 års tid.
Närstudieträffar hålls online på Teams en tisdagskväll (kl. 18-19.30) per månad.
I kurshelheten ingår ett seminarium 7-8.6.2022 och ett seminarium våren 2023 som kräver närvaro på plats.
 

https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser/0…

Yrkeshögskolan Novia
Ekenäs
Finland


18.05.2021 – 20:10