PermaPiirit: Käytä ja arvosta monimuotoisuutta

mennessä | 06.03.2024 | Ajankohtainen, PermaPiirit, Tapahtumat

 Tervetuloa mukaan Suomen Permakulttuuriyhdistyksen avoimeen keskustelu- ja opintopiiriin Zoomissa. Joka kuun 11.pv järjestettävässä tapahtumassa keskustellaan permakulttuurista vaihtuvien teemojen kautta. Mukaan ovat tervetulleet niin yhdistyksen jäsenet kuin muutkin permakulttuurista kiinnostuneet. 

Yhdistyksen jäsenille lähetetään osallistumislinkki automaattisesti. Mikäli et ole yhdistyksen jäsen, pyydä Zoom-linkkiä sähköpostitse (info@permakulttuuri.fi).

Huhtikuuhun asti käymme läpi David Holmgrenin jäljellä olevat periaatteet seuraavassa järjestyksessä:

11.3. Käytä ja arvosta monimuotoisuutta
11.4. Hyödynnä reuna-alueita

Sunnuntaina 11.3. Klo 18-20. 

Käytä ja arvosta monimuotoisuutta

Voit miettiä etukäteen, miten tämä periaate tulee esiin elämäntilanteessasi tai projektissasi. Ajatuksia herättelemään voit tutustua suomenkieliseen aineistoon permakulttuurin peruskäsitteistä ja David Holmgrenin periaatteisiin tiivistelmätekstistä Permakulttuurin perusolemus osoitteessa https://files.holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_FI.pdf.

“Ajatus, josta permakulttuuri sai alkunsa, oli metsä maatalouden mallina. Vaikkakaan ajatus ei ollut uusi, saatettiin tätä yhtä yleisimmistä ekosystemimalleista soveltaa ihmisten maankäyttöön, koska sitä ei oltu käytetty ja kehitetty erilaisille ympäristöille ja kulttuureille sopivaksi. Vaikkakin on myönnettävä, että metsämalliin liittyy monenlaista kritiikkiä ja rajoituksia, säilyy se silti merkittävänä malliajattelun esimerkkinä, josta permakulttuuri ja sille läheiset alat kuten metsäpuutarhat, peltometsäviljely ja luontoa jäljittelevä metsänhoito ammentavat. Sanonta “ei näe metsää puilta” muistuttaa, että yksityiskohdilla on tapana hämätä tietoisuuttamme systeemin luonteesta – mitä lähemmäs pääsemme, sitä huonommin kykenemme ymmärtämään kokonaiskuvaa.”

Osallistujien palautetta PermaPiireistä


Mikä on ollut hyvää PermaPiireissä?

”Tosi hyvä kokemus! Aika meni nopeasti. Sain paljon uusia ideoita joita työstää käytännössä.”

”Yhteisöllisyys, ystävällisyys, matalan kynnyksen kohtaamispaikka.”


”(Mukaan) saattoi osallistua vaikka ei ole käynyt kursseja, tuli tunne että jokaisella on tietoa joka on hyödyllistä.”


”Pienryhmät keskustelut, uusien ihmisten tapaaminen.”