Piirit Koroisilla ja syyskokous

mennessä | 19.09.2020 | Arkisto, Koroinen, Tapahtumat, Yhdistysasiat

Piirit Koroisilla ja syyskokous

(for English please scroll down)

Tervetuloa Turkuun yhdistyksen syyskokoukseen ja viettämään mielenkiintoista Piirit Koroisilla -päivää permakulttuurin merkeissä lauantaina 3.10.2020!

Tapahtumapäivä kokouksineen pidetään Koroisilla, Koroistentie 2, 20380 Turku

Ennen varsinaista syyskokousta kutsun sinut tutustumaan yhdistykseen, sen aktiivisiin jäseniin ja uuteen tapaan toimia. Voit seurata kolmen jo toimivan sosiokraattisen piirin (LAND, viestintä ja hallitus) toimintaa ja kenties innostua lähtemään mukaan piirityöskentelyyn joko näihin piireihin tai vielä ajatuksen tasolla olevaan piiriin? Piireihinhän voi kuulua kuka tahansa jäsen, ja niihin voi sitoutua niin paljon tai vähän kuin haluaa. Jos siis permakulttuurin sanoman levittäminen, yhdessä tekeminen tai sosiokratia kiinnostaa, tervetuloa!

Ohjelmassa piirityöskentelyn lisäksi myös kierros Koroisilla (Suomen ensimmäisessä LAND-keskuksessa) sekä permablitz-talkoot sadonkorjuun merkeissä sekä herkullista ruokaa.

Lähde mukaan tekemään permakulttuuria yhdessä!

Aikataulu:

10:30 – 11:00 | Saapuminen, kahvia
11:00 – 12:00 | Opi tuntemaan piirit: Viestintäpiirin tapaaminen | LAND-piirin tapaaminen
12:00 – 13:00 | Tour de Koroinen: tutustumiskierros ja Koroisten LAND-statuksen uusinta-arviointi
13:00 – 14:00 | Lounas
14:00 – 15:00 | Hallituksen/missiopiirin tapaaminen | Puuttuuko piiri? Ideointia ja yhdessä tekemistä
15:00 – 16:00 | Keskuspiirin tapaaminen | Talkoot sadonkorjuun merkeissä
16:00 – 16:30 | Kahvitauko
16:30 – 18:00 | Syyskokous
18:00 ~ 19:00 | Vapaata yhdessäoloa, voileipäpöytä

Tapahtuma itsessään on maksuton. Lounaspaketti, johon kuuluu Shams Falafelin herkullinen lounas ja illan voileipäpöytä suolaisine ja makeine herkkuineen maksaa 17 euroa. Maksa lounaspaketti etukäteen yhdistyksen verkkokaupassa: https://holvi.com/shop/suomenpermakulttuuriyhdistys/product/5c1791ffded5902255e11d97a0880686/. Voit myös tuoda omat eväät, yhdistys tarjoaa kahvia ja teetä.

Ellet osta lounaspakettia, ilmoittaudu mukaan tapahtumaan lomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/1M3pfCmN542j7d23c5CM0y0IshO5Kw3R7cHC0jQYMAwA/

Älä tule tapahtumaan ilmoittautumatta äläkä sairaana – turvallisuus ensin!

**

Virallinen kutsu: Suomen permakulttuuriyhdistyksen syyskokous

Aika: Lauantai 3.10.2020 klo 16:30 – 18:00

Paikka: Koroisten kylätalo, Koroistentie 2, 20380 Turku

Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodelle 2021.

Katso toimintasuunnitelma täältä: https://docs.google.com/document/d/1qAxWjnGrVswdYbB4f8uBNuOWszBCZUykWhWU-tZ-e7E/edit?usp=sharing

Katso talousarvio täältä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T8448mi3N6WkNg1Yr5RolgrzQbVcsnWoDg7ZqRiwy2E/edit?usp=sharing

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle (Vuonna 2020 liittymis- ja jäsenmaksu oli 10 / 25 euroa ja kannatusjäsenyys 50 euroa)
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. Muut asiat

Kaikki paikalle tulijat voivat osallistua kokoukseen, mutta äänivaltaa voivat käyttää vain yhdistyksen jäsenet. Jos olet joskus liittynyt yhdistykseen, olet edelleen jäsen, ellet ole eronnut lähettämällä kirjallisen eropyynnön yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen. Jos haluat tarkistaa, oletko maksanut jäsenmaksusi vuonna 2020, kysy asiaa sähköpostitse osoitteesta info [at] permakulttuuri [dot] fi

Tervetuloa!

**

Shortly in English:

Welcome to the Finnish Permaculture Associations official Autumn Meeting and Circles at Koroinen -day in Turku on Saturday the 3rd of October 2020!

The event will take place at Koroinen village house, Koroistentie 2, 20380 Turku

Before the actual autumn meeting, I invite you to get to know the association, its active members and its new way of working. You can get to know the three existing sociocratic circles (LAND, Communications and Board) and perhaps get excited to get involved in circle work either in these circles or in a circle that is still at thought level? Any member can work in circles and commit as much or as little as they want. So if you are interested in spreading the message of permaculture, doing things together or sociocracy, welcome!

Timetable:

10:30 – 11:00 | Arrival, grab a coffee
11:00 – 12:00 | Learn how the association works: Communications circle meeting | LAND circle meeting
12:00 – 13:00 | Tour de Koroinen: 2nd year assessment of the Koroinen LAND centre
13:00 – 14:00 | Lunch break
14:00 – 15:00 | Board meeting | Missing a circle? Ideas & working together
15:00 – 16:00 | General circle | Permablitz/ talkoot – harvesting
16:00 – 16:30 | Coffee break
16:30 – 18:00 | Autumn Meeting
18:00 ~19:00 | Get-together, snack buffet

The event itself is free of charge. A lunch package that includes Shams Falafel’s delicious lunch and a snack buffet with savory and sweet treats costs € 17. Pay for the lunch package in advance in the association’s online store: https://holvi.com/shop/suomenpermakulttuuriyhdistys/product/5c1791ffded5902255e11d97a0880686/. You can also bring your own lunch, the association offers coffee and tea.

If you do not get the lunch, please reguister for the event here: https://docs.google.com/forms/d/1M3pfCmN542j7d23c5CM0y0IshO5Kw3R7cHC0jQYMAwA/

Please do not arrive without registration or ill – safety first!

Official invitation to Autumn Meeting above in Finnish.

Welcome!

Ilmottaudu tästä / Register here

Koroisten kylätalo
Koroistentie 2
20380 Turku
Finland


19.09.2020 – 13:27