Ensimmäinen suomenkielinen Permaculture Design Certificate -kurssi pidettiin Turussa

mennessä | 12.03.2018 | Arkisto, Bhekie Matambo Ngobese, Juha Ujula, Lotta Laaksonen, Uncategorized

Turun Koroisilla järjestettiin 12. 3. – 11. 11. 2017 täysimittainen permakulttuurisuunnittelukurssi, kansainvälisemmin PDC eli Permaculture Design Certificate -kurssi.

Koroisilla on ollut permakulttuuritoimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan, myös yksi aiempi PDC-kurssi. Vastaavia kursseja ulkomaisten opettajien vetäminä on Suomessa järjestetty vuosien varrella useita.

Turun kurssin erityisyys oli siinä, että kurssin pääasiallisena opetuskielenä oli ensimmäistä kertaa suomen kieli ja kaikki kurssilla opettaneet tuntevat paikalliset olosuhteet. Kurssi oli jaettu viiteen teoriaviikonloppuun vuodenkierron mittaan, joiden lisäksi oli kaksi päivää tilavirailuja, sekä kaksi vapaavalintaista kurssia samaan aikaan järjestettävän kurssikokonaisuuden valikoimasta (Practical Permaculture Course), aiheina esimerkiksi biokaasu, saviuunin rakennus tai hevostyö.

Kurssin pitkän keston etuna oli oppijoiden mahdollisuus perehtyä ja soveltaa opittuja asioita rauhassa kurssiviikonloppujen välissä. Myös ryhmähengen kehittyminen tuli esiin kerätyistä palautteista.

Aiemmista Suomessa järjestetyistä kursseista poiketen kurssilla ei ollut vain yhtä opettajaa, vaan fasilitaattoritiimi muodostui kuudesta henkilöstä: Bhekie Matambo Ngobese, Outi Tuomela, Lotta Laaksonen, Anton Nordqvist, Juha Ujula ja Henri Qvick, joiden kesken opetusvastuut jakautuivat oman asiantuntemuksen ja erityisen mielenkiinnon mukaan. Lisäksi opetusta täydensivät Pekka Räsänen, David Stokes, Ansa Ikonen, Tuomas Mattila ja Claude Flener. Fasilitaattoriryhmän hyödyntäminen opetuksessa vaikuttaa saadun palautteen perusteella olleen toimiva ratkaisu. Opettajaryhmän laajuus tarjosi vaihtelevia ja monipuolisia näkökulmia.

Kurssi antoi kattavat perustiedot permakulttuurisuunnittelun työvälineistä, etiikasta ja periaatteista, sekä esitellä laajasti permakulttuurin linkittymistä elämän eri osa-alueisiin. Opetus noudatti brittien permakulttuuriyhdistyksen opetussuunnitelmaa (British Permaculture Association: PDC Core Curriculum). PDC:ltä vaaditaan 72 tuntia opetusta ja Koroisten kurssin mittaan tunteja kertyi enemmänkin. Kurssin lopuksi luovutettiin Suomen permakultuuriyhdistyksen myöntämät ja Matambon (Permaculture Design Diploman haltijana ja virallisena pääopettajana) vahvistamat.

Kurssilaiset ja kaikki muutkin pääsevät entisestään syventämään permakulttuuritietojaan ja -taitojaan sekä uudet halukkaat tutustumaan asiaan Turussa alkavassa permakulttuurin opintopiirissä. Lue lisää!

12.03.2018 – 00:00