Kuulumisia syyskokouksesta ja PermaPiirien livetapaamisesta Niipalassa

mennessä | 21.11.2023 | Ajankohtainen, Highlights, PermaPiirit, Tapahtumat, Uncategorized, Yhdistysasiat

Lauantaina 11.11. vietettiin yhdistyksen syyskokousta ja PermaPiirien tapaamista Niipalan tilalla Hollolassa.

Tulevaisuuden ruuantuotantoa ekososiaalisesta ekosysteemistä?

Paikan päällä ja etänä tapahtuvassa tapahtumassa sukelsimme Havannoi ja Vuorovaikuta -periaatteen siivellä kuulemaan Niipalan tilan tavoitteista, toiminnan suunnasta ja kehittymistoiveista. Maatalousmittakaavassa toteutuva permakulttuuri vaatii perusteellista suunnittelua, sitoutuneita yhteistyökumppaneita ja verkostoja. Saimme kuulla kehittelyssä olevia ideoita kumppanuusmaataloudesta ja yhteisömaatilasta. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ihmislähtöisyys ja uudistava, permakulttuurinen viljely ilman maan rajua muokkausta. Niipalan tila luo uutta toiminnan mallia, jonka toivotaan herättelevän ja avaavan keskustelua tulevaisuuden ruuantuotannon tavoista, tarkoituksesta ja kestävyydestä. Keskustelua tämän aiheen ympärillä toivotaan jatkuvan!
PermaPiireissä keskustelussa soljuvia teemoja olivat muun muassa: miten muutos tapahtuu, minkälaisia kehitystarpeita maatilamittakaava vaatii, mitä on akroekologia, kuinka luoda uutta mallia, esimerkiksi yheisömaatilaa, kuinka jakaa vastuuta isolla tilalla, kuinka edistää paikallisten tuotteiden kysyntää ja edistää ruokakulttuurin muutosta.
Maatalousmittakaavan permakulttuurista, yhteisötoiminnasta ja ekososiaalisten ekosysteemien kehittämisestä kiinnostuneita tahoja kehoitamme olemaan suoraan yhteydessä Niipalan tilaan info@niipala.fi . Kiitos Tanja ja Mikko, vierailu oli avartava kokemus!

Syyskokouksessa yhdistykselle valittiin sosiokraattisilla vaaleilla uusi hallitus

Puheenjohtajaksi valittiin uudelle kaudelle Erkki Pöytäniemi.
Hallituksen jäseninä jatkavat Suvi Puttonen ja Anni Rainio. Uusina valittiin Tanja Airio, Nina Jyrkkä, Paula Kohijoki, Kalle Nikander ja Sanna Tomberg.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Lotta Laaksonen ja varatoiminnantarkastajaksi Selma Kilpi.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille ja paljon onnea vastuutehtäviin valituille henkilöille!
Kiitämme hallituksesta poisjääviä Anton Nordqvistia, Suvi Tiihosta ja Selma Kilpeä panoksestanne ja kuluneesta vuodesta!

PermaPiirit: Älä tuota jätettä 11.12.23.

Vuoden viimeinen PermaPiiri kokoontuu maanantaina 11.12. klo 18-20.00. David Holmgrenin peraate Älä tuota jätettä johdattelee keskustelua. Joulun kynnyksellä teema on kuin onkin yllättävän ajankohtainen. Voit miettiä miten teema näkyy elämässäsi ja kuinka sen toteutumista voisi edistää.
PermaPiirit ovat avoinna kaikille!
Linkki Zoom -tapahtumaan lähetetään kaikille jäsenille. Muut voivat pyytää linkkiä yhdistyksen sähköpostista: info@permakulttuuri.fi.