Vad är permakultur?

att ta hand om jorden – att ta hand om människor – rättvis fördelning

Låt oss förbättra marken under våra fötter!

 

Finska permakulturföreningen grundades 2016 och främjar en hållbar livsstil och ett hållbart samhälle som bygger på permakulturfilosofin. Vårt mål är att tillämpa och utveckla permakultur specifikt för finländska förhållanden, att ge stöd och kontakter till permakulturprojekt i städer och på landsbygden samt att fungera som ett officiellt organ för internationellt samarbete inom permakultur. Föreningen organiserar evenemang med anknytning till permakultur, tillhandahåller information och publikationer och skapar länkar mellan andra likasinnade organisationer och alla människor som är intresserade av permakultur. 

Permakulturföreningens webbplats har flyttats till en ny plattform i början av 2023 och är fortfarande under uppbyggnad. Om du vill ge feedback kan du använda formuläret ”Kontakta oss” eller klicka här.

Vad är permakultur

Permakultur är en ekologibaserad designmetod som syftar till att utveckla hållbara system, vilka fyller behoven hos individen, mänskliga samhällen och jorden på kort och lång sikt genom att efterlikna och använda sig av naturens processer. Dessa system kan till exempel vara system relaterade till mat- och energiproduktion, boende eller organisering av ekonomisk verksamhet.

Kärnan i permakulturen består av tre etiska principer som alltid följs i permakulturdesign:

  • att ta hand om jorden – ta hand om jorden, skogen, vattnet, luften och levande varelser
  • att ta hand om människor – ta hand om oss själva, våra nära och samhällen lokalt och globalt
  • rättvis fördelning – en förnuftig balansering av konsumtionen i förhållande till produktion och resurser och returnering av överskott tillbaka till cirkulation.

Utöver dessa är permakulturdesign baserad på en varierande uppsättning allmänna designprinciper som formats genom att observera hur de naturliga ekosystemen fungerar och genom att identifiera regelbundenheterna i dem. Genom att följa dessa principer blir det möjligt att skapa system som är produktiva och självförnyande och som bättre kan anpassa sig till förändringar i miljön.

Mitä permakulttuuri on? Etsitään ja kuullaan tähän kysymykseen vastauksia, tutustutaan permakulttuurin eettiseen pohjaan, periaatteisiin ja suunnittelumenetelmiin sekä mietitään, miten permakulttuuria voi käyttää omassa arjessa kestävämmän elämäntavan rakentamiseen maalla ja kaupungissa. Lumia Huhdanpää on kotitila Beyond Buckthornsin ”pääpuutarhuri”, permakulttuuriyhdistyksen aktiivi ja aloitteleva permakulttuurikouluttaja. https://www.beyondbuckthorns.com Lue lisää PermaPuheista (linkki puuttuu)

Höjdpunkter

Gå med som medlem

Som medlem i permakulturföreningen stöder du främjandet av permakultur i Finland och deltar i Finlands omfattande nätverk av permakulturaktörer. Inom föreningen finns arbetsgrupper grupperade efter ämne, genom vilka det är lätt att engagera sig i praktiska aktiviteter. Som medlem har du också rösträtt vid föreningens årsmöten.

Du kan bli medlem genom att köpa ett medlemskap från föreningens webbutik. De flesta betalningsmetoder fungerar.

Välkommen med!

Föreningens syfte

Finska permakulturföreningen grundades 2016 och främjar en hållbar livsstil och ett samhälle som bygger på permakulturens filosofi. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet med föreningen är:

  • Att främja kännedomen om permakultur i Finland
  • Samla in viktig information om permakulturlösningar som är lämpliga för nordliga förhållanden och därmed stödja dess utveckling och tillämpning
  • Informera om projekt och utbildningsevenemang relaterade till permakultur i Finland
  • Att agera som en del av ett internationellt permakulturnätverk både i de nordiska länderna och i större utsträckning

Som medlem i föreningen får du lära dig mer om en hållbar livsstil, träffa likasinnade och stödja arbetet för permakultur i vårt land.

Alla är välkomna med!

Föreningens styrelse och förvaltning

Föreningen har en ordförande och en styrelse samt andra funktionärer som krävs enligt lagen. Permakulturföreningen strävar efter att arbeta på ett sociokratiskt sätt. Läs mer om föreningens styrning och profiler för dess tjänstemän här.

Nyheter från föreningen

Medlemmarnas projekter

Medlemmarnas projekter

 Kolla in våra medlemmars permakulturprojekt här! Om du vill också presentera ditt projekt här kan du kontakta oss! Ett permakulturprojekt behöver inte vara landbaserat, utan nästan allt som har utformats med hjälp av permakulturens etiska principer och designverktyg kan vara ett permakulturprojekt.
Foto: Permakulturträdgården på Beyond Buckthorns © Dominik Jais 

Permapuheet

Perma Tal (från Permanent Speeches) är en föreläsningsserie som bygger på Dominik Jais avhandling ”Perma Speeches”, som undersöker begreppet permanens i människors liv i förhållande till tv och streaming. Den traditionella tv:n försåg människors liv med…

LAND-nätverket

Det bästa sättet att förstå permakultur är att se hur det fungerar i praktiken. Därför finns det ett internationellt nätverk av permakulturmodeller som kallas LAND (Learning, Activity, Network & Demonstration).
LAND-nätverket kan omfatta gårdar, trädgårdar eller samhällsprojekt som tillämpar permakultur omfattande. LAND-centren erbjuder en rik och inspirerande praktisk demonstration av permakultur för besökare, praktikanter och volontärer. 

Evenemang, kurser och utbildning inom permakultur

Evenemang

Föreningen och dess medlemmar organiserar olika permakulturevenemang. På evenemangssidan kan du se vilka evenemang som är på gång och vilka evenemang som har hållits tidigare. Du är också välkommen att lägga upp dina egna evenemang så att vi alla får veta så mycket som möjligt om vad som händer och så att vi inte missar något.
Foto: Deltagarna vid sommarmötet i Esbo © Dominik Jais

Iso-orvokkiniitty koulutus

Utbildning

Är du intresserad av permakultur men vet inte var du ska börja? Under årens lopp har den internationella permakulturgemenskapen utvecklat en rad olika utbildningsprogram, från formell utbildning som leder till en titel till mer informella kurser och workshops. 

Kurser

Det finns tre etablerade kursformer: introduktionskursen till permakultur, kursen i permakulturdesign (eller ”PDC”, längre, minst 72 timmar) och diplom permakulturdesign (diploma in applied permaculture design). 
På utbildningssidan kan du söka efter kurser i permakultur eller relaterade ämnen som passar dig. Medlemmarna kan också anmäla om kurser som de har anordnat.