Permakulttuuriyhdistyksellä uusi hallitus

mennessä | 30.12.2022 | Erkki Pöytäniemi, Highlights, Yhdistysasiat

Suomen permakulttuuriyhdistys piti sääntömääräisen syyskokouksensa 5.11.2022 Karkun Työväentalolla Sastamalassa. Paikalla oli 12 yhdistyksen jäsentä, joista 7 oli paikalla ja 5 osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Selma Kilpi, joka oli etukäteen luvannut fasilitoida kokouksen erityisesti yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valintojen osalta.

Syyskokouksen hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen puheenjohtaja ja muut yhdistyksen hallituksen jäsenet. 

Selma Kilpi fasilitoi puheenjohtajavaalin sosiokratian mukaisesti. Ensin listattiin ominaisuuksia, joita pj:lta toivotaan. Käytiin kierros, jossa jokainen kirjoitti lapulle nimen ja kertoi perustelut. Tämän jälkeen toisella kierroksella sai muuttaa vastaustaan – näiden kierrosten perusteella fasilitaattori teki ehdotuksensa.

  • Erkki Pöytäniemi valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 (Erkki oli hallituksessa 2022 ja loppuvuoden varapuheenjohtaja).

Valittiin yhdistykselle hallitus sosiokraattisen valintatavan mukaisesti. Valittiin hallitukseen

  • Anni Rainio (jatkaa 2022)
  • Suvi Puttonen (jatkaa 2022)
  • Anton Nordqvist (jatkaa 2021)
  • Suvi Tiihonen (uutena)
  • varajäseneksi valittiin Selma Kilpi (uutena).

Käytiin huolikierros valintojen jälkeen. Ilmaistiin huoleksi hallituksen pienuus ja aikaresurssit. Ilmaistiin huoli yhdistyksen jakautumisesta kahteen leiriin ja pohdittiin, miten saadaan kaikki mukaan ja tuntemaan olonsa turvalliseksi.

Pitkään yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Dominik Jais jäi tässä yhteydessä pois yhdistyksen hallituksesta. Hänen johdollaan nuorta vuonna 2016 perustettua yhdistystä on viety määrätietoisesti eteenpäin, mistä hänelle suuri kiitos!

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.” Näistä valinnoista tiedotetaan myöhemmin.

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan vuodelle 2023 ja ovat

  • liittymismaksu: liittymismaksua ei peritä
  • vähävaraisten jäsenmaksu: 10 euroa
  • muiden kuin vähävaraisten jäsenten jäsenmaksu: 25 euroa
  • kannatusjäsenmaksu: 50–200 euroa, kannatusjäsenen oman valinnan mukaisesti

Kokouksen jälkeen vielä paikalla olijat kävivät Anni Rainion kutsumana tutustumassa hänen lähistöllä olevaan Lahdenperän tilaan.