Vuoden 2018 toimintasuunnitelma: “Aloita pienestä, työskentele luonnon kanssa, suunnittele palautteensaanti”

mennessä | 29.12.2022 | Arkisto, Yhdistysasiat

Syyskuussa pidettiin yhdistyksen historian ensimmäiset syyskestit sadonkorjuun tunnelmissa, Hyötykasviyhdistyksen tiloissa Annalan puutarhalla Helsingissä.

Kestien yhteydessä pidettiin myös yhdistyksen ensimmäinen syyskokous, jossa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja valittiin hallitus vuodelle 2018. Tuleva vuosi on vasta toinen toimintavuosi ja tulee olemaan täynnä uusien rakenteiden luomista, verkoston ja yhteyksien kehittämistä, jotta esimerkiksi LAND (tai MAA) -keskusten rakentaminen tai permakulttuuriharrastajien paikallistoiminta kävisi helpommaksi jatkossa. 

 
 
 Vuoden 2018 teema: “Aloita pienestä, työskentele luonnon kanssa, suunnittele palautteensaanti”

Suomen permakulttuuriyhdistys on koko maan kattava yhdistys, mutta se on perustettu vasta äskettäin. Vaikka permakulttuurista kiinnostuneita ihmisiä on paljon Suomessa, vielä kovin moni ei ole löytänyt tietään yhdistyksen jäseneksi. Tällä hetkellä olemme siis olemassa, vielä pienenä mutta yhteisenä mahdollisena resurssina ja alustana – koetamme kuunnella millaisesta toiminnasta tai mahdollisuuksista olisi todellista arvoa.

Tavoittelemme tilannetta, jossa kaikki permakulttuurista kiinnostuneet henkilöt Suomessa (ja muutkin 😉 ) voisivat jollain tavalla hyötyä yhdistyksestä ja samalla toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti omalla paikkakunnallaan ja omassa elämässään.

Hallituksen jäsenet vuonna 2018 ovat Lumia Huhdanpää-Jais, Dominik Jais, Tanja Korvenmaa, Mari Korhonen, Reija Mikkola, Marja Nuora, Juha Solla ja Teemu Yliselä. Jokaisella tulee olemaan yksi tai useampi toimintaryhmä huomassaan, mutta järjestäydymme tarkemmin vasta vuoden alussa.  

Olemme rakentamassa yhdistystä niin, että jokainen voisi halutessaan liittyä mukaan toimintaan kevyesti ja itseorganisoituvasti. Alla on lueteltu tärkeimmät toiminnot ja tässä vielä tarkempi toimintasuunnitelma (PDF)

Millaista olisi siis permakulttuuria edistävä toiminta sinun kannaltasi? Mitä sinä voisit antaa? Millaisia käytäntöjä, rakenteita, resursseja tarvitset tueksesi? Miksi sinä liittyisit yhdistyksen jäseneksi? 

Ole yhteydessä rohkeasti!
Meidät tavoittaa sähköpostiosoitteesta 
info(at)permakulttuuri.fi
tai Facebook-sivulta Suomen Permakulttuuriyhdistys

Toimintaryhmien tavoitteet 
 
Viestintä  Viesti kulkee jäsenille, jäsenten välillä sekä virallisille tahoille luontevasti    
Koulutus  Suomessa toimivat permakulttuuriopettajat saavat inspiraatiota ja tukea toinen toisiltaan   
LAND-keskukset   LAND-keskusten kehittäminen Suomessa jatkuu 
Suomenkielisen opintomateriaalin tuottaminen = Suomenkielistä opintomateriaalia permakulttuurista on helposti saatavilla   
Verkostot ja kansainväliset suhteet= Permakulttuuriyhdistys tunnetaan muiden toimijoiden, yhdistysten ja liikkeiden joukossa Suomessa. Suomalaiset pääsevät helposti mukaan kansainväliseen permakulttuuriverkostoon ja kehittämiseen  
Paikallistoiminta = Ihmiset innostuvat järjestämään permakulttuuriin liittyviä tapahtumia paikallisesti  
Tapahtumakalenteri  Tapahtumista saa helposti ja ajoissa tietoa. / Tapahtuman ilmoittaminen onnistuu helposti ja nopeasti 
Jäsentapaamiset  Jäsenet pääsevät oppimaan toisiltaan ja tapaamaan toisiaan   
Jäsenhankinta Kaikki permakulttuurin harrastajat Suomessa haluavat kuulua yhdistykseen 
Varainhankinta  Yhdistys on yhteinen resurssi yhteisten tarpeiden täyttämiseksi 
Taloushallinto Taloushallinto on selkeää ja läpinäkyvää   
Hallinto  Hallinto on selkeää, läpinäkyvää ja mukavaa  
 

10.06.2019 – 00:00